Billund kommune planlægger nødberedskab

Arkivfoto


En aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner betyder at landets kommuner samlet skal stille med 300 midlertidige pladser, hvis antallet af covid-19-indlæggelser stiger til mere end sundhedsvæsenet kan klare.

Af de 300 pladser skal Billund kommune ifølge aftalen stille med én plads, og kommunen er allerede i gang med at forberede nødberedskabet.

– Vi er i fuld gang med at indgå aftaler med de relevante faglige organisationer, så vi hurtigt kan flytte personale til at aflaste sundhedsvæsenet, hvis vi kommer ud i den helt ekstraordinære situation, som aftalen lægger op til, siger kommunaldirektør i Billund Kommune, Ole Bladt-Hansen.

Det er Epidemiudvalget, der sidder med fingeren på knappen, så at sige, og hvis de trykker på den, bliver det samtidig muligt for kommunerne at fravige en række forpligtelser på social- og sundhedsområdet. Det kan blandt andet være forebyggende hjemmebesøg, hjemmehjælp samt en række andre ydelser, så personalet kan blive frigjort til at bemande den midlertidige plads.

Smitten stiger også i Billund Kommune, og det mærker kommunen for eksempel ved, at mere personale end normalt sidder derhjemme i isolation som nære kontakter eller smittede med covid-19. Det presser blandt andet ældreområdet.

– Der er ingen tvivl om, at vores personale løber hurtigt for at nå hele vejen rundt. Vi skal nok sikre, at alle får den service og hjælp, som de har krav på. Til gengæld håber vi også på borgernes forståelse for, at der lige nu ikke er det store overskud til andre ting – for eksempel den lille ekstra snak med beboeren eller at arrangere julearrangementer. Derfor håber vi, at pårørende i år tager sig tid til at julehygge lidt ekstra med deres familier på vores plejehjem, siger Ole Bladt-Hansen.

Også dagtilbudsområdet mærker, at flere medarbejdere på lige fod med resten af befolkning sendes i isolation.

– Dagtilbud er modsat den første nedlukning nu også en kritisk funktion i samfundet, så det skal holdes åbent. I den nuværende situation beder vi også her om forældrenes forståelse for, at de kan blive mødt af vikarer og et stigende pres på gæstedagpleje, siger Ole Bladt-Hansen.