Billund ligger 22 pct under gennemsnitsnormeringen

Arkivfoto


En ny rapport fra Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning – kaldet KORA – sender bundkarakterer til Billund kommune, når det gælder normeringer på dagtilbudsområdet.

I analysen – der dog baserer sig på tal fra 2014 – har Billund kommune et normeringsindex på 77,7 – altså 22,3 pct under gennemsnitskommunen. Det svarer til, at der i Billund Kommune er 8,2 børnehavebørn pr. ansat eller 4,7 vuggestuebørn pr. ansat.

Siden 2014, hvor tallene i analysen er indsamlet, har Billund Kommune dog afsat ekstra 2 mio til området.

– Men det ændrer ikke ved, at der stadig mangler hænder her i kommunen. Der er sket noget, men der er stadig langt til at pædagogerne kan sige: Nu føler jeg mig i stand til at klare opgaven, siger fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Billund kommune, Annika Hundebøl.

Hun ser frem til den ekstra pose penge på 6 mio. kroner, som politikerne er på vej til at tilføre daginstitutionsområdet som et kvalitetsløft, og hun håber det vil være i form af flere ansatte. Det gør også hendes formand, som har varetaget Billund-området under Annika Hundebøls barsel.

– De 2 mio kan ikke mærkes ude i institutionerne, hvor der er øgede krav og pædagogerne går rundt med en følelse af, at der er for få faglige hænder til at løse opgaverne, siger Jonna Gudmundsen, der er formand for BUPL Sydjylland.

Jonna Gudmundsen mener dog også, at det er vigtigt at holde fast i, at Billund kommune er foregangskommune, når det gælder kvalitet i dagtilbuddene.

– Billund kommune har krav om at mindst 70 pct af personalet er pædagoger. Det er et højt krav, men det er positivt, så det skal vi holde fast i at anerkende Billund for, påpeger Jonna Gudmundsen.