Billund Lufthavn kræver bedre infrastruktur

Foto: Billund Lufthavn


“Det er en forudsætning for vækst i og udvikling af Vestdanmark, at lufthavnen bliver koblet op på motorvejsnettet, og anlægget af motorvejen skal påbegyndes i Give.”

Sådan lyder det blandt andet i høringssvaret fra Billund Lufthavn i den netop overståede høringsperiode for Ny Midtjysk Motorvej.

– Billund Lufthavn er kritisk infrastruktur og servicerer Produktionsdanmark, der står for 40 procent af Danmarks BNP. Det er absolut nødvendigt for væksten og erhvervsudviklingen, at Billund Lufthavn bliver koblet op på bedre infrastruktur. Vi understøtter nogle af Danmarks største virksomheder i deres globale marked. Det skal national infrastruktur også være med til at understøtte, siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Mens andre går op i om motorvejen skal sendes den ene eller den anden vej rundt om Billund by, så har lufthavnschefen bare et ønske:

– Etableringen af Ny Midtjysk Motorvej skal starte i Give, så vi hurtigst muligt indkasserer værdien af at koble en international lufthavn på motorvejsnettet. Ifølge VVM-undersøgelsen vil netop denne strækning være det mest trafikerede stykke på hele den nye motorvej uanset linjeføring rundt om Billund, siger Jan Hessellund.

Billund Lufthavn er en international lufthavn, der gennem de seneste 10 år har vækstet med gennemsnitligt fire procent årligt. På den anden side af Coronakrisen vil det tabte blive indhentet, og væksten vil fortsætte.

I 2019 var der 3,7 millioner passagerer igennem terminalen, og der kørte 38.000 tunge lastbiler til og fra Billund Lufthavn med luftfragt. Ifølge lufthavnen er det sikkert, at det bliver fordoblet henover de næste 20-25 år. En motorvejsstrækning til Billund er derfor uundgåelig og for at fremtidssikre infrastrukturen, der skal håndtere stigningen i passagerer og luftfragt, skal beslutningen om etableringen træffes nu.

– Hvis vi skal fortsat skal kunne understøtte et stærkt, globalt produktionsmarked i Vestdanmark, skal vi forbedre og dermed fremtidssikre den nationale tilgængelighed. I dialogen med flyselskaberne er national tilgængelighed ét af de vigtigste punkter for investering i nye ruter, da det øger optageområdet for passagerer. Det er derfor et faktum, at national tilgængelighed er en forudsætning for international tilgængelighed, og dermed nødvendigt for turismen, erhvervslivet og beskæftigelsen i hele Danmark, siger Jan Hessellund.