Billund rasler ned af liste over idrætsforeningers forhold

Arkivfoto. DGIs børnedag i Billund Idrætscenter 2016.


Det går rigtig godt i Billund Kommune hvad angår de frivilliges indsats i idrætslivet, som kommunen endda bruger forholdvis mange penge på per indbygger. Til gengæld halter det gevaldigt med foreningernes økonomi, faciliteterne og væksten i antallet af medlemmer over 18 år.

Det viser den seneste undersøgelse foretaget af Danmarks Idræts-Forbund, som lavede en tilsvarende analyse for fire år siden. Dermed er der nu noget at sammenligne med på området, og for Billund kommunes vedkommende er der faktisk ikke det store at juble over – set med foreningernes øjne.

Samlet set er Billund kommune faldet 22 pladser tilbage til i dag at indtage en 59. plads.

Hele 68 pladser er Billund faldet tilbage hvad angår den kommunale udvikling af drift og anlæg til idrætsforeningerne. Fra en 13. plads for fire år siden til en plads som nummer 81 i år. Altså har Billund kommune – igen, set med foreningernes øjne – ikke brugt flere penge på at udvikle anlæggene eller driften siden 2013. Det placerer Billund blandt de 12-13 dårligste kommuner i landet – af de 93 kommuner der er med i analysen. De fem ø-kommuner er ikke med i undersøgelsen.

Også foreningernes økonomiske forhold ser ikke for godt ud i Billund kommune. Her ligger Billund kommune 4. sidst blandt de 93 medvirkende kommuner. Dermed er Billund røget hele 41 pladser ned på listen i forhold til for fire år siden.

Men viljen til frivillighed i Billund er støt voksende. Billund indtager således en 4. plads, hvad angår antallet af frivillige per indbygger og en 8. plads hvad angår antal medlemmer per frivillig. Det er en fremgang på ikke mindre end 24 pladser på fire år.