Blitz for over 5 mio kroner i Billund kommune

Foto: Kim Matthai Leland


3.413 gange sidste år lyste blitzen fra politiets automatiske trafikkontrol på de opsatte steder rundt om i Billund kommune.

Det viser en oversigt over bøder udskrevet via politiets automatiske trafikkontrol, som lånesitet lånio.dk har fået aktindsigt i.

De strækninger, der især er klinget kongelig mønt ind på, er Tingvejen, Vejlevej  og Kolding Landevej.

På Tingvejen er der faldet 860 bøder til samlet 1,25 mio. På Vejlevej er der udskrevet 807 bøder til en værdi af knap 1,4 mio, mens der er skrevet 478 bøder for i alt godt 700.000 kroner på Kolding Landevej.

Det giver samlet set godt 5,3 mio kroner i statskassen fra fartsynderne i Billund kommune.