Bøjsø i Vorbasse forbedrede indeklimaet på Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Bøjsø døre & vinduer i Vorbasse har benyttet corona-krisen til at gøre opmærksom på sig selv overfor landets kommuner, der med anskaffelsen af anlægsloftet har igangsat mange ekstraordinære byggeprojekter.

Det gælder blandt andet skolerne, hvor flere kommuner har valgt at investere i indeklimaforbedringer. Og det er lige vand på Vorbasse-firmaets mølle eftersom virksomheden nu i mere end 45 år har arbejdet med energi- og indeklimaoptimering i fredede og bevaringsværdige bygninger i både offentlig og privat regi.

En af de skoler, Bøjsø døre & Vinduer for nyligt har leveret nye vinduer til, og som således har fået et væsentligt bedre indeklima, er Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København.

Her blev bygningens henved 100 vinduer skiftet ud af Bøjsø, der havde Tommy Borg som leder af projektet.

– Vi havde her især fokus på at optimere forholdene omkring lys og ventilation. Derfor leverede vi blandt andet vinduer med udluftningsventiler, så eleverne kunne opnå en fornuftig og konstant udluftning og temperatur uden hver gang at skulle åbne helt op for vinduerne, som er placeret på 5. etage, fortæller projektleder Tommy Borg hos Bøjsø døre & vinduer.