Børn skal lære at lære på egen hånd

En ny omgang Billund Builds finder sted blandt kommunens børn og unge i denne uge. Først var det Billund Builds Music, dernæst Billund Builds Energy, og i år er temaet natur i temaugen Billund Builds Nature.

Formålet er ganske enkelt at lære børn at lære på egen hånd. At forberede børn og unge på fremtiden og udvikle dem til kreative, sociale og problemløsende verdensborgere, som både kan agere aktivt og forholde sig kritisk til den verden og virkelighed, som de, afhængigt af deres alder, før eller siden bliver en del af.

– Billund Builds handler om at inspirere lærere, pædagoger og ledere til at fremme en undervisningsform, hvor børn lærer at lære på egen hånd. Vi vil gerne have, at de voksne bliver mere bevidste om, hvilken rolle, de indtager – at de ikke altid behøver at have svaret. Billedligt talt vil vi gerne have dem til at flytte sig fra at gå foran til at gå ved siden af børnene, så de i højere grad indtager en støttende og opmuntrende funktion, fortæller Morten Møller, der er programleder for Børnenes Hovedstad.

Formålet er at øge samskabelsen mellem børn og voksne, og opbygge et vidensmiljø, der giver dagtilbud, skoler og den kommunale forvaltning bedre muligheder for at arbejde struktureret med børneinddragelse.

– Børn skal have mere medbestemmelse, men vi må ikke fjerne rammerne, lyder det fra Morten Møller og fremhæver, at det først og fremmest handler om at skabe et læringsmiljø, der er sjovt for børnene, som til syvende og sidst har en selvforstærkende effekt på både læreres og elevers engagement.

– Vi vil gerne give dem en tro på, at kan man tænke det, kan man også bygge det. Og vi mener, at det er mindst lige så vigtigt at kunne overføre sine egne ideer til en håndgribelig verden, som at kunne at lære en masse, der står i lærebøger udenad. Børn skal lære at bruge deres evner til at skabe ting, fastslår Morten Møller.