Boliger tæt på forurening er ikke sundhedsskadelige

En undersøgelse af kloaknettet i Grindsted har afsløret, at der ikke er sundhedsfare forbundet med at opholde sig i boligerne i området ved det tidligere rensningsanlæg ved Fyrrestien i Grindsted.

Her har Billund kommune og Billund Vand & Energi i nogle måneder undersøgt om der kan være risiko for indtrængning af forurenet grundvand eller poreluft til kloaknettet.

Undersøgelsen viste, at der løber forurenet grundvand ind i kloaknettet især i et område ved Fyrrestien, og at der er meget varierende, men til tider meget høje koncentrationer af klorerede opløsningsmidler i luften i kloakken.

Derfor valgte man at undersøge tre boliger ved Ådalen og Anemonevej yderligere, fordi der kunne være risiko for påvirkning af indeklimaet fra kloaknettet.

Ud af de 13 målepunkter, der har været sat op, var der kun ved et enkelt målepunkt en svag overskridelse af afdampningskriterierne.

– Den ene overskridelse, der er målt er under en såkaldt faktor 2, der betragtes som en svag overskridelse og myndighederne går ikke ud med akutte foranstaltninger som eksempelvis luftrensere før der er tale om overskridelser på 100 gange afdæmpningskriteriet, fortæller Karl Grundahl, der er miljøchef i Billund Kommune.

Derfor er Billund Vand & Energi A/S nu gået i gang med forarbejdet til en såkaldt strømpeforing af kloaknettet i området for at forhindre at forurenet grundvand kan strømme ind i kloaknettet.

– Vi håber og tror strømpeforingen kan medvirke til at der ikke længere vil være overskridelse af afdampningskriterier, siger Karl Grundahl i en pressemeddelelse.

 

Fakta:

En strømpeforing udføres ved, at et nyt rør føres ind i det gamle i blød tilstand.

Efter hærdning er røret igen stærkt og tæt i mange år fremover.