Læserbrev: BUPL undersøgelse må ikke så tvivl om visionen: Børnenes Hovedstad

Ib Kristensen


En artikel på BillundOnline har i en debattråd fået en lang række borgere til at stille spørgsmålstegn ved Billund som Børnenes Hovedstad på baggrund af en undersøgelse som BUPL har fået lavet.

Det er altid alvorligt, når medarbejdere oplever noget de ikke er trygge ved, og uanset at svarprocenten i undersøgelsen er lille – så tager vi altid den slags alvorligt. Politisk har vi årligt dialogmøder med alle områder, og i forhold til den aktuelle undersøgelse er vi helt sikre på at der også her vil være dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Men at bruge undersøgelsen til at stille spørgsmålstegn ved Visionen om Børnenes Hovedstad er forkert.

Vi arbejder konstant med at gøre Billund Kommune til at godt sted at vokse op og udvikle sig med viden og færdigheder, der er skabt gennem leg, læring og kreativitet.

Vi har også fra dag et sagt at det ikke sker fra den ene dag til den anden, men at vi hele tiden arbejder ud fra visionen.

Det syntes vi er meget tydeligt i vores budgetter, hvor vi også på Dagtilbudsområdet har afsat ekstra ressourcer de kommende år. Helt aktuelt to millioner i år, fire millioner i 2017 og seks millioner fra 2018.

Det er et klart udtryk for, at vi også på dagtilbudsområdet arbejder på at udvikle tilbuddene i Billund Kommune i forhold til at være Børnenes Hovedstad.

Der bliver i artiklen hentydet til Regeringens omprioriteringsbidrag. Vi forventer ikke at dette får betydning får vores prioriteringer i Billund Kommune.

Med venlig hilsen

Ib Kristensen, Borgmester

Klara Lyskjær Noer, Formand for Børne- og Kultur

Læs den omtalte historie her: Billund-pædagoger er alene med for mange børn