Bussen holder prisen i 2015

Det bliver ikke busbilletten, der vælter budgettet i 2015. Sydtrafik fastholder de nuværende priser med rejsekort, og de er cirka 40 pct. billigere end en enkeltbillet. Børn på rejsekort får turen en anelse billigere end sidste år. De nye takster træder i kraft 18. januar.

Sydtrafik vil gerne have sine kunder til at bruge rejsekort i stedet for enkeltbilletter. Bortset fra periodekort er rejsekort den billigste måde at rejse på, og Sydtrafik får samtidig data om kundernes rejsemønstre og dermed mulighed for at lave bedre køreplaner.

Dyreste billet
Hvis man hverken har periodekort eller rejsekort, er enkeltbilletten eneste mulighed i bussen. Den kan købes som papirbillet eller på telefonen som SMS- eller mobilbillet. Under alle omstændigheder er det den dyreste måde at rejse på, og 18. januar stiger prisen.

Stigningen er to kr. for voksne og én kr. for børn på rejser fra to til fire zoner. En 2-zoners voksen kommer til at koste 22 kr., mens barnet må af med 11 kr. På rejser ud over fire zoner fastholdes den nuværende pris.

Periodekortet får ligeledes et nøk opad. De første syv zoner kommer til at koste tre til 10 kr. mere for voksne. For børn ligger stigningen mellem en og fire kr. Kort til rejser længere end syv zoner fastholder den nuværende pris.

Du kan tage en takstfolder i bussen eller se taksterne her

Kilde: Sydtrafik.dk