Corona rammer idrætsforeningerne i Billund Kommune


Lukkede haller, tomme omklædningsrum og urørte græsbaner. Landets idrætsforeninger har været hårdt ramt af restriktioner og skiftende forsamlingsloft det seneste år, og det kan ses på medlemstallene.

På landsplan er der kommet 89.613 færre medlemmer i foreningerne under DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), så der nu er 2.216.675 medlemmer.

I Billund Kommune har Corona medført en samlet tilbagegang på 976 medlemmer fra 2019 til 2020, så der nu er 12.459 medlemmer i kommunens 65 idrætsforeninger.

I DGI og DIF er der stor glæde over den store indsats blandt frivillige og over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab og betalt kontingent i 2020, selvom idrætsforeningerne i det forgangne år i perioder var lukket ned og stort set hele året var underlagt forskellige restriktioner.

Samtidig glæder DGI og DIF sig over kommunerne, der har holdt hånden under foreningslivet med økonomisk støtte og andre former for hjælp.

– På baggrund af Corona retningslinjer og nedlukninger kan jeg ikke sige, at nedgangen i medlemstal overrasker mig. I Billund har både kommunen, vores foreninger og frivillige gjort en kæmpe indsats for at holde gang i aktiviteterne for deres medlemmer. Og det glæder mig at nedgangen ikke er større. Nu ser vi fremad og arbejder på højtryk, så vi kan hjælpe vores foreninger godt i gang og dermed få medlemmerne tilbage til alle idræts- og foreningsfællesskaberne, siger formand i DGI Sydvest, Henning Kristensen.