Cykelsti bag Mølleparken spærres frem til december

Det er den farvede strækning på kortet der omfattes af gravearbejde fra i næste uge. Foto: Billund Vand


I begyndelsen af næste uge begynder et omfattende arbejde med at etablere en ny kloakledning under cykel- og fodgængerstien mellem Billund Bæk og Mølleparken i Billund. En strækning på cirka 450 meter skal graves op for at der kan lægges en ny hovedledning til spildevandet.

Arbejdet betyder, at stien bliver spærret i anlægsperioden fra 9. oktober til omkring 15. december, så cyklister og fodgængere må følge skiltene langs vejen Mølleparken.

– Arbejdet er første del af en større ringledning, som på langt sigt skal gå hele vejen syd om Billund. Med tiden skal den nye ringledning aflaste den store hovedkloakledning i Sønderkær-området, som er ved at have nået sin kapacitetsgrænse, forklarer ingeniør Bjarne Clausen fra Billund Vand.

På længere sigt skal den kommende ringledning fortsætte helt ud til Kornmarken, så den også kan klare kloakafløb fra de kommende industriområder her.

– Dette er første del af fremtidens forsyning, og der vil blive lidt anlægstrafik i området ved Mølleparken og begrænset støj fra gravemaskiner – primært i begyndelsen af perioden. I samme ombæring lægger vi også en ny grundvandsledning i renden, når der nu alligevel er gravet op, så vi ikke skal genere trafikken samme sted to gange, forklarer Bjarne Clausen i en pressemeddelelse.