Cyklistforbund: Gode cykelforhold kan redde bymidter

Ordentlige forhold for cyklister kan være med til at skabe liv i Grindsteds midtby. Det mener Cyklistforbundet, der har nærstuderet de 14 byer i Danmark, der er udpeget til forsøgsordning for frie bymidter – deriblandt altså Grindsted.

Cyklistforbundet har konstateret, at alle forsøgsbyers byområde ikke breder sig længere væk end 2 km fra hovedgaden – og dermed er hele byområdet i høj grad inden for cykelafstand.

Derfor har forbundet foretaget en screening af cykelvenligheden omkring forsøgsbyernes hovedgader. Denne screening viser blandt andet, at ingen af de 14 forsøgsbyer har tilfredsstillende adgang til hovedgaden for cyklister. I alle tilfælde er der større veje, der leder til hovedgaden, uden cykelsti, og så er der heller ikke tilfredsstillende cykelparkeringsforhold i hovedgaden i blandt andet Grindsted.

Det er ikke godt nok, mener Cyklistforbundet:

– De dårlige forhold for cyklister er med til at fastholde den døde bymidte i byerne. Modsat ville bedre forhold for cyklister hjælpe til at skabe liv i bymidten, siger Emil Maj Christensen, der er byplanlægger og projektleder i Cyklistforbundet på et stort og flerårigt projekt om cykelvenlig byplanlægning.

De døde bymidter skyldes blandt andet placeringen af hverdagsfunktioner såsom supermarkeder rundt om hovedgaderne i stedet for i hovedgaden — og i nogle tilfælde indkøbscentre helt uden for bymidten eller længere væk i større nabobyer.

Derfor opfordrer Cyklistforbundet blandt andet Billund kommune til at afgrænse bymidten til kun at dække hovedgaden og eventuelle sidegader, at etablere cykelgenveje samt cykelstier langs alle større veje, der fører til hovedgaden og at lave gode cykelparkeringsforhold i form af små stativer ud for eksempelvis hver anden butiksindgang.

Og så opfordrer man kraftigt kommunerne til at stoppe med at lade supermarkeder flytte ud af bymidten – og meget gerne tage initiativ til at supermarkederne igen etablerer sig i midtbyen med indgangspartier ud til hovedgaden.