Drive vil hjælpe børn, unge og familier bedre gennem nedlukningen

Modelfoto


Når skoledagen, fritiden og hverdagen, som vi kender den, pludselig er sat på pause, er der mange, der får det svært. Derfor tilbyder Fonden Drive i Billund nu en række gratis nedlukningstilbud til lokale børn, unge og familier.

Drive er en relativ ny fond med støtte fra KIRKBI, som udvikler og tilbyder forskellige indsatser til børn og unge med særlige behov. Men i de nuværende usædvanlige omstændigheder har Fonden besluttet sig for at udvide tilbuddene til at rumme endnu flere børn og familier.

– De fleste børnefamilier er under et enormt pres i disse dage. Derfor har vi besluttet at række en hånd ud. Normalt arbejder vi kun med udsatte og sårbare børn, men i disse Corona-tider vil vi gerne dele ud af vores viden og kompetencer til alle børn og familier i Billund Kommune, siger medstifter af fonden, Christopher Moyell Juul.

Der er blandt andet etableret en række online fritidstilbud for piger i 5.-6. klasse og 7.-9. klasse, der føler sig ensomme og har lyst til og brug for at ses med jævnaldrende. Og på den internationale skole i Billund, ISB, får eleverne mulighed for at deltage i en række digitale fritidstilbud, hvor der afholdes online bagning, designkurser og andet.

– Udover at det er et socialt fællesskab for børnene, så er det også tænkt som en aflastning til forældrene, siger Christopher Moyell Juul.

Han understreger at der er et særligt stort behov for ekstra indsatser til børn og unge med særlige behov og til de børn, som ganske enkelt bliver væk fra undervisningen i dagevis.

– For udfordrede børn og unge er denne periode ekstra hård. For børn, der eksempelvis har autisme eller ADHD, kan omvæltningerne i hverdagen være særligt svære, og mistrivslen påvirker hele familien. Derfor har vi i Drive besluttet at tilbyde nogle gratis tilbud til de børn og familier, som af den ene eller anden grund er særligt udfordret, siger Christopher Moyell Juul.

Håndsrækningen består blandt andet af et gratis online tilbud til elever, som har et bekymrende fravær fra onlineundervisningen og øget mistrivsel under den forlængede nedlukning.

Du kan læse mere om de gratis tilbud fra Drive på fondens facebook-side.