DuPont og GEV modtager pris


At virksomheden DuPont i Grindsted sender al sin spildvarme over på den anden side af Tårnvej til Grindsted El- og Varmeværk er så god en ide, at samarbejdet i dag modtager Årets Miljøpris fra GREENET.

DuPont lægger stor vægt på bæredygtig produktion og på fabrikken i Grindsted er der gennem mange år investeret i energi-effektivisering og samarbejde med Grindsted El- og Varmeværk. Således har fabrikken siden 2011 leveret 8 % af varmeforbruget, men med en betydelig grøn omstilling, hvor DuPont Grindsted har ombygget den store kul-kedel til at fyre med flis.

Denne grønne omstilling betyder, at DuPont Grindsted praktisk talt bliver CO2 neutral, og kan levere hvad der svarer til halvdelen af varmeforbruget til GEV. Det sker ved dels at udnytte varmen i røggassen, der udledes, og dels ved at udnytte overskudsvarme fra flis-kedlen. Grindsted El- og Varmeværk har også et flis-anlæg, som dækker ca. 18% af forbruget. Det betyder at GEV med denne symbiose kan levere varme til kunderne, baseret på vedvarende energi.

Samarbejdet betyder at de to virksomheder i dag modtager GREENETs Miljøpris 2016, som siden 1998 er uddelt til en virksomhed, der har vist vilje til at yde en særlig bæredygtig samfundsindsats.

Om miljøprisen

I udvælgelsen af vinderen lægges der især vægt på, at initiativerne skal understøtte tiltag der fremmer foreningens værdier med vægt på miljø, klima og energi.

  • Prisen kan gives på baggrund af en virksomheds opnåede resultater
  • Prisen kan gives til virksomheder, der viser vilje til at yde en særlig indsats for bæredygtig udvikling

 

Arkivfoto
Arkivfoto