DuPont tager kæmpe grønt skridt

Arkivfoto


En omlægning af energiforsyningen hos virksomheden DuPont i Grindsted betyder, at fabrikken kan reducere sin CO2-udledning med 45.000 tons om året. Samtidig øges leverancen af fjernvarme til borgerne i byen, når DuPont overgår fra kul til træflis.

– At fyre med flis i stedet for kul er en kæmpe gevinst for miljøet. I realiteten bliver vi CO2-neutrale på vores energi, bortset fra en lille del af vores elforbrug, siger fabrikschef hos DuPont, Martin K. Madsen.

Han ser frem til at reducere udledningen med 45.000 tons.

– Det betyder, at de mål, koncernen har sat for vores CO2-udledning i 2020, når vi allerede i 2017. Samtidig forbedrer vi vores energieffektivitet og gør dermed fabrikken endnu mere konkurrencedygtig, siger Martin K. Madsen.

Omlægningen betyder også, at leverancen af varme til det lokale fjernvarmenet øges. Dels kan der leveres varme direkte fra den nye flis-kedel og dels kan dampen i røggassen, der sendes op gennem skorstenen, omdannes til energi til fjernvarmen. Det vil ske i et nyt kondenseringsanlæg. I forvejen leverer DuPont overskudsvarme, der dækker 7-8 procent af forbruget. Når den nye kedel kommer i brug i første halvdel af 2017, vil omtrent halvdelen af fjernvarmen i Grindsted stamme fra DuPont.

DuPont oplyser ikke, hvor meget der investeres i at skifte til grøn energi. Men fra Energistyrelsens pulje til virksomheder, der omstiller deres produktionsprocesser til vedvarende energi, er der op til 61 mio. kr. i støtte til projektet i Grindsted.

– Vi har arbejdet med planerne et par år og projekterer stadig. Hvis alt går vel, tager vi det første spadestik lige efter sommerferien og har så anlægget i drift i første halvdel af 2017, oplyser Martin K. Madsen.