En nytårshilsen fra borgmesteren og Billund Kommune

Foto: René Lind Gammelmark


Jeg ser tilbage på 2023 med stor glæde. Jeg er nemlig stolt over at være borgmester i en kommune, hvor vi gør, hvad vi siger, og siger, hvad vi gør.

For vi mener det, når vi siger, at vi er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Det betyder nemlig bl.a., at vi har et helt særligt børnesyn, som vi tager meget alvorligt.

Derfor har alle vores pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddene en særlig uddannelse og faglige kvalifikationer, ligesom vi tilbyder en helt unik folkeskole, der ikke ses i andre kommuner. Vi indfører nemlig Playful Learning i alle kommunens skoler, hvor eleverne bliver motiveret, begejstret og har tid og plads til at fordybe sig.

For vi tager børn og unges stemmer alvorligt. Derfor har de også har været med til at udvikle og designe en række af kommunens nye legepladser og sjove stier – f.eks. Playline, som vi kunne indvie i forbindelse med Skolernes Motionsløb. Samtidig inddrager vi børn og unge i anlægget af nye daginstitutioner og skoler. Og det var en stor fornøjelse, da vi i sommers endnu engang kunne slå dørene op for Skole OL-finalen, hvor børn og forældre fra hele landet besøgte Billund Kommune.

Rammebetingelser skal understøtte erhvervslivets vokseværk

2023 blev også året, hvor EjendomDanmark kårede Billund Kommune til at være Danmarks mest ejendomsvenlige kommune. Det skyldes bl.a., at vi har så gode byggesagsbehandlingstider (18 dage i gennemsnit), som er markant bedre end landsgennemsnittet, der ifølge EjendomDanmark ligger på 71 dage. Derudover er vi en ureguleret kommune med en dækningsafgift på 0 promille og et byggesagsgebyr på 0 kr.

Men vi er ikke i mål endnu. Og jeg er særligt optaget af, at vi stiller de rigtige rammebetingelser til rådighed, så vi understøtter vokseværket hos vores dynamiske erhvervsliv. Det kræver samarbejde, synlighed og dialog, hvorfor jeg sætter stor pris på de mange virksomhedsbesøg, jeg har været på her i 2023.

Klimahandlingsplan viser vejen for kommunens grønne omstilling

Danmark er som foregangsland det hidtil eneste land i verden, hvor næsten alle kommuner har taget ansvar for at lave lokale klimaplaner. Og vi har i Billund Kommune en vigtig opgave med at føre vores Klimaplan ud i livet. Derfor har vi i 2023 blandt andet indgået en partnerskabsaftale med Dansk Landbrug, der skal hjælpe os i mål med den grønne omstilling af landbruget, ligesom vi i kommunalbestyrelsen bl.a. har godkendt LEGOs planer om en solcellepark, der skal dække virksomhedens strømforbrug.

Samtidig deltog jeg i COP 28 i Dubai, hvor jeg blandt andet gjorde opmærksom på vigtigheden i, at vi inddrager børn og unge, når vi planlægger fremtiden, ligesom jeg satte fokus på behovet for fælles løsninger på tværs af landegrænserne – f.eks. inden for international transport og luftfart. For vi når ikke i mål alene.

Budget 2024 sætter retningen

Derudover vil jeg gerne takke mine kollegaer i kommunalbestyrelsen for samarbejdet om Budget 2024, hvor vi bl.a. har aftalt, at der skal være 2 voksne til stede i alle lektioner i 0. og 1. klasse.

Målet er bl.a. at styrke mulighederne for at støtte op om det enkelte barn, og tiltaget skal dermed højne kvaliteten i undervisningen, øge trivslen hos eleverne og forbedre arbejdsmiljøet. Derudover har vi afsat penge til at videreføre arbejdet med de fleksible undervisningsformer.

Samtidig har vi tildelt penge til Ungerådet, så de i endnu højere grad kan understøtte fællesskabsdannende aktiviteter på tværs af kommunens skoler. Jeg er generelt meget stolt over, at vi i Billund Kommune har et Ungeråd. For jeg stræber efter at give børn en stadig større demokratisk stemme i den politiske debat og i kommunens udvikling.

Rettidig velfærd

Samtidig er den rettidige velfærd afgørende for kerneydelsen her i Billund Kommune. Derfor vil jeg gerne kvittere for den borgerkonference, som Voksenudvalget afholdt i 2023 under temaet ”Rettidig Velfærd – Hvad gør vi, når vi bliver gamle?”. Det er en vigtig diskussion at tage hul på, og som også blev fulgt op under Ældrerådets temadag om fremtidens ældrepleje. For der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden møder andre krav, som vi skal imødekomme. Og jeg ved, at vores engagerede personale i plejehjemmene over hele kommunen gør alt, hvad de kan, for at sikre en rigtig god hverdag for vores ældre medborgere.

Jeg ser frem til, at vi i 2024 arbejder videre med planerne om at omdanne plejeboligerne på Mødestedet til et seniorbofællesskab og samtidig byde vores engagerede frivillige velkommen i nye, gode rammer.

Samtidig er jeg sikker på, at vi med de samstyrende teams kan sikre en udviklet ældrepleje med et bedre tilbud til borgerne, der samtidig understøtter attraktive arbejdsfællesskaber, som bygger på ansvar, indhold og trivsel for både borgere, medarbejdere og ledere.

Vi skal understøtte kommunes stærke byer

Billund Kommune står i en unik position med vores stærke byer, hvor sammenhold er en fællesnævner. Fyrtårnsattraktioner, unikke oplevelser og smuk natur tiltrækker mange danske og internationale turister, og det gør området til et godt sted at bo og arbejde. Samtidig ser jeg et potentiale i at udvikle, dyrke og indtænke flere byer i udviklingen af kommunens vision. Derfor ser jeg frem til, at vi i 2024 skal udvikle byprofiler for de syv største byer i kommunen.

Herfra vil jeg gerne ønske alle borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere i Billund Kommune et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen

Borgmester Stephanie Storbank