Engsøen skal undersøges nærmere

Arkivfoto: Billund Kommune


Vandet i Grindsted Engsø er i de seneste 2-3 år blevet uklart af alger, og vandkvaliteten er blevet dårlig. Nu vil Billund Kommune undersøge hvorfor.

Derfor sendes der i den kommende uge både fiskenet og både i søen for at undersøge søens fiskeliv, fordi sammensætningen af fiskearter kan påvirke søens fødekæder og betyde meget for søens tilstand.

Tilbage i 2004-05 blev der foretaget en opfiskning i Engsøen af fiskearter som skaller, suder og brasen. Hvis der er for mange af netop disse fisk, vil der være for få smådyr i søen, der kan spise alger, hvilket medfører uklart vand. Men efter opfiskningen blev vandet klart igen og bunden af Engsøen var igen til at se. Dermed kunne der igen vokse planter på bunden, som hjælper med at omsætte søens næringsstoffer og danne skjul for smådyr.

– Nu vil vi undersøge, om fiskesammensætningen er årsag til søens forringede vandkvalitet og sigtbarhed. Undersøgelsen består i, at der opsættes en række net i søen. Nettene vil blive fjernet efter 24 timer. De fangede fisk fortæller os om sammensætningen af fiskearter i søen. Sammen med vores øvrige viden om søen, hjælper det os med at finde de rigtige tiltag for igen at bringe Grindsted Engsø i en god tilstand, med klart vand og god sigtbarbed, siger Annette Læbo Matthiesen fra Natur og Friluftsliv i Billund Kommune.