Erfaren mand i spidsen for Sydøstjyllands Politi


56-årige chefpolitiinspektør Jørgen Abrahamsen fra Sydøstjyllands Politi er udnævnt som ny politidirektør i samme politikreds. Han efterfølger politidirektør Helle Kyndesen, der 1. august rokerer til politidirektørposten i Østjyllands Politi.

Jørgen Abrahamsen blev ansat i politiet i 1981 og er således en meget erfaren politiuddannet leder, der senest har været chefpolitiinspektør i Sydøstjyllands Politi siden januar 2009.

– Jeg er meget glad og ydmyg overfor den tillid, jeg er blevet vist ved udnævnelsen til politidirektør. Og jeg er meget glad for, at det er her i Sydøstjylland, at udnævnelsen er sket. Nu kan vi fortsætte arbejdet med borgeren i centrum for vores virke for at skabe tryghed, og vi kan fastholde vores fokus på, at vores arbejde skal føre til noget, siger Jørgen Abrahamsen.

Den nye politidirektør vil således videreføre og videreudvikle de hovedfokusområder, der har været pejlemærker for Sydøstjyllands Politi de seneste par år og som han jo altså også selv har haft en del af ansvaret for.

Det er tryghed for borgerne, der er det helt centrale omdrejningspunkt. Når politikredsen lykkedes med at skabe tryghed, så gør den sig fortjent til borgernes tillid og en god spiral af samspil mellem politi og borgere er i gang. Sydøstjyllands Politis indsats i dagligdagen skal også give andre og helt håndfaste resultater i form af at kriminalitet bekæmpes effektivt, tidssvarende og på mange måder.

Endeligt er det vigtigt for Sydøstjyllands Politi og den nye politidirektør Jørgen Abrahamsen, at være i samarbejde med, og lydhøre i forhold til det omgivende samfund.

– Vi må ikke være statiske eller indadvendte, for verden og kriminaliteten forandrer sig hele tiden. Det skal vi være på forkant med i fællesskab med andre gode kræfter, siger Jørgen Abrahamsen.

Jørgen Abrahamsens karriere ved politiet

1981- 1984 Politiets grunduddannelse i København og Hillerød

1984 – 1995 Politibetjent  og kriminalassistent i Københavns og Esbjerg Politi

1995 – 2007 Lederstillinger  ved Varde, Esbjerg og Fredericia Politi

2007 – 2009 Politiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi og linjechef for lokalpolitiet

2009 – 2015 Chefpolitiinspektør i Sydøstjyllands Politi