Erhvervskunder driller fortsat i sparekassens regnskab

Da Den Jyske Sparekasse med hovedsæde i Grindsted i går aflagde regnskab for første halvår i år, lød det samlede resultat før skat på 21,4 mio.

Mens antallet af privatudlån stiger og dermed sender renter og gebyrer i bankens kasse, har Den Jyske Sparekasse måtte nedskrive yderligere på erhvervskunderne.

Således er Sparekassens resultat for 1. halvår 2019 28,2 mio. kr. mindre end i samme periode sidste år og er især påvirket af udgiftsførte nedskrivninger på i alt 99,6 mio. kr.

– Nedskrivningerne er højere end vi forventede ved indgangen til 2019, og niveauet er uacceptabelt. Nogle af vores erhvervskunder leverede her i 1. halvår regnskaber, som ikke levede op til det forventede. På den baggrund har vi også i 2. kvartal gennemgået en række af vores erhvervsengagementer, hvilket har vist et behov for yderligere nedskrivninger på erhverv uden for landbrugssektoren på 50 mio. kr. i 2019. Dertil kommer de øgede nedskrivninger i 1. kvartal, siger administrerende direktør, Claus E. Petersen.