Færre patienter skal behandles med opioider

Der skal anvendes færre opioider i behandlingen af syddanske patienter. Derfor har regionsrådet vedtaget en ny handleplan, som skal sikre, at brugen af de smertestillende opioider nedbringes og bliver brugt til de rette patienter i de rette mængder og i så kort tid som muligt.

Opioider som fx morfin, oxycodon og tramadol er stærke smertestillende lægemidler, som fx bruges ved akutte smerter, efter operationer og til patienter i terminal- eller palliativ behandling. Dog er langvarigt forbrug af opioider forbundet med risiko for afhængighed og misbrug.

Derfor er der brug for konkrete indsatser for at nedbringe brugen af opioider yderligere, fortæller formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S):

– Vi ved, at misbrug af opioider er et problem, og det må vi som sundhedsvæsen handle på. Sygehusene og de praktiserende læger skal som altid sikre, at patienterne bliver smertedækket. Men når vi kender risikoen for afhængighed ved længerevarende behandling med opioider, skal vi også sikre, at patienter ikke får ordineret medicinen i et større omfang eller længere tid end højst nødvendigt, siger Mette With Hagensen.

I år har der især været fokus på unges misbrug af de her opioider, som det lykkedes dem at få fat på – selvom antallet af personer i Region Syddanmark, som har indløst en recept på et opioid-præparat i løbet af et år, er faldet fra ca. 97.000 i 2017 til ca. 75.500 i 2022.

– Sundhedsstyrelsen ser i deres undersøgelser ikke en kraftig vækst i misbruget af opioider blandt børn og unge, men udtrykker en bekymring for en øget tilgængelighed af illegale opioider gennem sociale medier. Det tager vi dybt alvorligt, og derfor skal vi endnu længere ned i forbruget af opioider. For ved at stramme grebet fra alle sider og sikre, at der udskrives færre opioider i sundhedsvæsnet, kan vi nedsætte risikoen for, at opioider ender i de forkerte hænder, forklarer formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen Pernelle Jensen (V).

Med den nye handleplan skal antallet af personer i behandling med opioider generelt reduceres. Derfor er målsætningen, at færre patienter kommer i behandling med opioider, og at den gennemsnitlige dosis løbende bliver lavere og lavere. Samtidig skal der primært anvendes morfin, når der er behov for stærkt smertestillende medicin, imens de to opioider oxycodon og tramadol udfases på grund af deres bivirkninger.