FGU har succes med unge med autisme

Allerede efter to måneder med et nyt FGU-forløb for unge med autisme, kan underviserne se en positiv udvikling for de unge. Det er den foreløbige konstatering af forløbet, der er oprettet i samarbejde med Billund Kommune.

Målet er at give de unge værktøjer til at mestre dagligdagen og hjælpe dem til at blive klar til uddannelse eller arbejde, skriver Billund kommune i en pressemeddelelse.

Det er ikke et helt almindeligt klasselokale, man træder ind i, når døren til A-holdets lokale bliver åbnet. Der er godt nok en tavle på den ene væg, men i midten står et langt bord og langs væggene er syv individuelle pladser indrettet med afskærmning på flere sider. Bagerst i lokalet er et stillerum med en sansestol, hvor døren kan lukkes, og eleverne kan slappe af.

Lokalet er indrettet specifikt til de syv unge på FGUs nye AGU-basis hold – A-holdet, der startede d. 15. august. Lokalet er uden forstyrrelser på væggene og indrettet så hver elev har sin helt egen plads. Det er forskelligt, hvor mange timer om ugen, eleverne er der, og de får undervisning i fag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag. Undervisningen foregår dog på elevernes præmisser, så hvis der en dag er mere brug for at komme ind i et af FGUs værksteder og bruge hænderne eller i køkkenet og lære at lave mad, så gør de det.

Holdet er oprettet i et samarbejde mellem FGU og Billund Kommune. Begge parter har en fælles interesse i at hjælpe de unge mennesker videre. Derfor er Billund Kommune med til at godkende visitationen af de unge og finansierer samtidig en anderledes normering af undervisere. Det betyder, at FGU kan lave et forløb, hvor der er 1,5 underviser til de syv elever, så det er nemmere at hjælpe den enkelte.

– Vi skal styrke hjælpen til de unge, der ikke er i uddannelse eller arbejde, og vi kan se, at flere af de unge på uddannelseshjælp har autistiske udfordringer. Derfor giver det rigtig god mening at samarbejde med FGU om dette forløb, så de unge kan få individuel hjælp til at mestre dagligdagen, blive klar til uddannelse eller arbejde og få bragt alle deres gode kompetencer i spil, siger Robert Terkelsen, formand for Unge-, Uddannelses-, og Beskæftigelsesudvalget.

Hos FGU er man også glade for samarbejdet, og ifølge uddannelseschef for FGU Trekanten i Grindsted, Charlotte Berthold, kan underviserne også allerede se en positiv udvikling.

– Det er vigtigt med tålmodighed på det her hold. Eleverne skal have nogle redskaber til at håndtere svære situationer, og det kan tage tid for dem at vænne sig til verden. Allerede nu går flere dog med deres underviser op og spiser frokost sammen med andre af vores FGU-hold, så de er startet rigtig godt op. Vi er glade for samarbejdet med Billund Kommune om dette forløb, siger Charlotte Berthold, uddannelseschef for FGU Trekanten i Grindsted.

I løbet af forløbet får de unge også mulighed for at komme ud i erhvervstræning én dag om ugen. Dette holds erhvervstræning sker i samarbejde med LEGO House, hvor de unge hjælper med at skille klodser ad. Det giver også de unge noget andet end det faglige at være fælles om.

Alle de elever, der kan, skal gå til prøve, når forløbet slutter. De fag, eleverne har haft, kan give optagelse på HF, men det er individuelt, om det er HF, erhvervsuddannelse eller noget tredje, eleverne stiler efter. I alle tilfælde er tanken, at underviserne laver en evaluering og evt. deltager i en overdragelse, så elevernes næste undervisere kan hjælpe dem bedst muligt videre.

Fakta om A-holdet
• Der er syv elever på holdet
• Eleverne er i alderen 16-24 år
• For at blive visiteret til holdet skal man have en autismediagnose og ikke være i stand til at følge almindelig undervisning
• Holdet har to faste undervisere til de fleste fag – og en tredje til engelsk, så der er en mere, de kender
• Eleverne har fag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag, men undervisningen foregår på deres præmisser, så hvis det er bedre at lave noget andet i en time, gør de det
• Eleverne får mulighed for at komme i kombinationsforløb, hvor de introduceres til forskellige ungdomsuddannelser, og i erhvervstræning, hvor de kommer ud til en virksomhed, i løbet af forløbet
• Målet med forløbet er at give eleverne værktøjer til at mestre livet og gøre dem klar til at tage en uddannelse eller få et arbejde