Find Grene sogns Lokalarkiv på nettet


Grene sogns Lokalarkiv har sammen med 550 andre små danske lokalarkiver og professionelle arkiver skabt en unik dansk kulturskat på nettet.

Kulturskatten ligger på www.arkiv.dk, som gik i luften 20. februar, og hjemmesiden bugner af historiske billeder og originalpapirer fra blandt andet Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn.

– Vi har sammen skabt Danmarkshistoriens største digitale scrapbog med billeder, breve, kort og stedbeskrivelser. Grene Sogns Lokalhistoriske Arkiv har bidraget med masser af materiale fra vores område. Med den nye hjemmeside kan man nu sidde hjemme i sofaen og på et øjeblik få overblik over for eksempel det der bliver lagt på – Billund – der var engang på Facebook od det I tidligere kunne finde via vores hjemmeside der nu ikke længere er muligt, siger Linda Nielsen, der er arkivleder på Grene Lokalarkiv i Billund Centret.

Det er Sammenslutningen af Lokalarkiver, der står bag den nye hjemmeside, hvor man kan søge blandt en million billeder og lige så mange originalpapirer i form af for eksempel breve, kort og stedbeskrivelser.

– Med arkiv.dk har vi fået én indgang til Danmarks historie, de mange arkiver er så at sige blevet ét stort arkiv, siger Linda Nielsen.

De mange arkiver har siden slutningen af 1980’erne arbejdet med at registrere historisk materiale elektronisk. Det er det materiale, der nu bliver offentliggjort på arkiv.dk. Og der er meget mere på vej.

– Vi regner med, at alene billeddatabasen hver måned vil vokse med 25.000 nye billeder. Og vi har stadig masser af materiale, som ikke er registreret elektronisk, så vi har arbejde til mange år endnu, siger Dorthe Søborg Skriver, direktør for Arkibas, der er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver og ansvarlig for arkiv.dk.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerede i 2013 1,8 millioner kroner til arkiv.dk. Beløbet har dækket to tredjedele af udgifterne til udviklingen.

Har du noget liggende som du tror kunne have interesse for lokalhistorisk arkiv, kan du kontakte arkivleder hos Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn

Linda Nielsen, bln@bbsyd.dk, mobil 20952751

Læs mere om Grene Sogns Lokalarkiv på www.grenelokalarkiv.dk
Læs mere om Sammenslutningen af Lokalarkiver på www.danskearkiver.dk