Forsyningsvirksomheder vil udnytte hinandens ressourcer


Hvordan kan hele forsyningsområdet i Billund kommune gøres mere miljørigtig og bæredygtig? Det er noget som Billund Varmeværk, GEV A/S samt Billund Vand og Energi A/S nu skal finde ud af med økonomisk støtte fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Det handler om at udnytte hinandens ressourcer. For mens GEV har mulighed for at anvende overskudsvarme fra eksempelvis virksomheden DuPont i deres forsyning, så har forsyningsområdet i Grindsted ikke brug for varmen. Samtidig vokser Billund, og Billund Varmeværk står derfor over for udvidelse for at kunne levere varme nok i fremtiden til alle deres forbrugere.

Billund Vand & Energi kan omvendt med sin omdannelse af madaffald og spildevand til grøn energi, få en energiproduktion, som er større end det, der er brug for. Kort sagt; mens der er udsigt til overskud af varme og energi nogle steder, så er der udsigt til et tilsvarende underskud andre steder.

Derfor kunne det være smart, hvis energien og varmen kunne flyde frit mellem de forskellige områder og selskaber. Og det er dét selskaberne nu vil finde ud af, hvordan det kan gøres.

– Vi er nødt til at tænke fleksibelt for at imødekomme udfordringerne i forbindelse med det stærkt voksende forbrug af el til transport og opvarmning. På fjernvarmesiden handler det om at få tilpasset ledningsnettet og dermed forsyningen til de nye lavenergihuse, uden det går ud over komforten i den eksisterende boligmasse. Når vi gør det rigtigt, så bidrager vi samtidig til den grønne omstilling og opnåelsen af FN’s verdensmål, siger Jørgen Kristensen, der er bestyrelsesformand for GEV.

Han får fuld opbakning fra Jørgen Krab Jørgensen, der er bestyrelsesformand for Billund Vand og Energi

– For os at se ligger et fleksibelt samarbejde mellem selskaberne i direkte forlængelse af FNs Verdensmål om at skabe bæredygtige byer og samfund. Det handler om at anvende de ressourcer, vi har til rådighed på en bæredygtig og værdiskabende måde, siger Jørgen Krab Jørgensen.

Selv om det er forsyningsvirksomhederne, som er initiativtagere til projektet, så skal det gennemføres i et tæt samarbejde med Billund Kommune og store lokale virksomheder som LEGO og DuPont.

– Den stærke lokale forankring og opbakning er en af de vigtigste forudsætninger for, at vi får succes med projektet, siger Kell Raabjerg, der er bestyrelsesformand for Billund Varmeværk. Han tror, at det har været en medvirkende årsag til, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har valgt at støtte projektet.

– Der er et stort potentiale, men der er også en del udfordringer foran os. Teknologien til at gemme overskudsvarme og -energi er endnu ikke tilfredsstillende. Lykkes det os, er der potentiale til, at mange andre forsyningsvirksomheder vil kunne få glæde af løsningen. Projektet kan således bidrage til at gøre varme- og energiforsyningen grønnere mange steder i Danmark, slutter Kell Raabjerg.