Fritidsjob på plejecentre skal vække interessen for SOSU-faget

I bestræbelserne på at tiltrække flere unge til SOSU-området, foreslår Voksenstøtteområdet i Billund kommune at give unge i alderen 15-17 år muligheden for at få et fritidsjob på et af kommunens plejecentre.

Der er nemlig efterhånden stor mangel på personale i ældreplejen og samtidig viser en fremskrivning, at antallet af borgere over 80 år i Billund kommune vil stige med 36 % frem mod 2030.

Men hvis man allerede tidligt kunne vække unges interesse for ældreplejen, kunne man måske få flere ind i faget. Det er i hvert fald håbet hos Voksenstøtteområdet, der i første omgang ønsker at oprette fire fritidsjobs rundt om i kommunen.

Blandt opgaverne i de unges fritidsjob på plejecentrene kunne være at spille kort de ældre, gå tur, læse højt eller udføre få praktiske opgaver som de ældre også kan deltage i, såsom at lægge vasketøj sammen, dække bord og så videre.

Voksenudvalget i Billund kommune skal på mødet den 21. januar tage stilling til forslaget om ungarbejdere på plejecentrene.