Grindsted-banen får dødsstødet

Da det sidste godstog kørte på Grindstedbanen for efterhånden flere år siden. Foto: jernbanen.dk


Transportminister Hans Christian Schmidt har nu givet Grindstedbanen det endelige dødsstød. Det sker i et brev til Folketingets Transportudvalg:

– Jeg skal hermed orientere udvalget om, at strækningen Grindsted-Bramming nedlægges i henhold til § 2 i lov nr. 73 af 3. marts 1971 om indskrænkning af
driften på og eventuel senere nedlæggelse af visse statsbanestrækninger, skriver ministeren blandt andet i brevet.

Hele processen omkring lukningen blev iværksat af daværende transportminister Henrik Dam Kristensen (S), der i sommeren 2012 igangsatte en høring vedrørende nedlæggelse af Grindstedbanen.

– Da banen nu har haft status som ”hvilende” i mere end 2 år, kan den nedlægges. Processen med nedlæggelsen af banen er påbegyndt på baggrund af et lokalt
ønske om at få Grindstedbanen nedlagt, og fordi banens ringe tilstand nødvendiggør udgifter til vedligeholdelse, som langt fra står mål med banens mulige
anvendelse, skriver Hans Christian Schmidt i brevet.

De berørte kommuner, Esbjerg, Billund, Varde og Vejen, har alle tilkendegivet, at de ønsker banen nedlagt. Der har dog gennem længere tid været en mindre lokal modstand mod nedlæggelsen af banen. Således modtog Transportministeriet i januar 1125 underskrifter fra hele landet indsamlet af Rådet for bæredygtig Trafik, der ønskede banen bevaret. På facebook har gruppen Grindstedbanens Venner samlet 182 medlemmer.