Grønt lys til omdannelse til aktieselskab

Repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse med hovedsæde i Grindsted godkendte i går sparekassens omdannelse til aktieselskab. Den egentlige omdannelse sker den 25. juni, hvor sparekassens 27.000 garanter dermed bliver aktionærer i Den Jyske Sparekasse A/S.

– Omdannelsen til aktieselskab er en milepæl i sparekasses 146 år lange historie. Samtidig er tilførslen af ny kapital gået over forventning, blandt andet har vi opnået refinansiering til en væsentligt lavere rente, end den rente vi har på den kapital, den erstatter. Vi har oplevet en stor interesse i forbindelse med udstedelsen af den nye efterstillede gæld, hvilket viser, at de professionelle investorer i markedet deler vores tro på sparekassens fortsatte positive udvikling. Det lover godt for den kommende børsnotering, siger Den Jyske Sparekasses administrerende direktør, Claus E. Pedersen i en pressemeddelelse.