Her er trivslen i fokus hver uge

Foto: DRIVE


Første fredag i marts er det Skolernes Trivselsdag. Det er en national mærkedag, som hvert år markeres på de fleste af landets skoler. Dagen sætter fokus på den gode trivsel i grundskolen gennem aktiviteter og undervisning bl.a. med materiale fra Red Barnet. Men på den lokale dagbehandlingsskole Drive School of Motivation er denne fredag ikke noget særligt.

For her har man nemlig altid trivslen i fokus:

– Trivsel er alfa omega for at sikre, at vores elever har gode betingelser for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Vores elever er i forvejen udfordrede, så hvis ikke de trives i skolen og kan lide at komme her, ja så er der stor sandsynlighed for, at de bare ikke kommer. Eller reagerer meget voldsomt på at være her, siger skoleleder Peter Sjursen.

Drive School of Motivation er en dagbehandlingsskole fra 0.-10.klasse, som ligger i Billund. Eleverne har alle særlige behov. Nogle af dem har psykiske diagnoser som fx ADHD eller autisme, og andre har ikke. Fælles for alle skolens elever er, at de har udfordringer, der påvirker deres trivsel. Og derfor er netop dette fokus så vigtigt:

– Når de starter hos os, har mange af vores elever meget lidt motivation og lyst til at deltage i fællesskaber. Derfor er det så enormt vigtigt, at vi finder ind til kernen i, hvad trivsel er for den
enkelte, og hvad der motiverer. Det er en forudsætning for læring, mener Peter Sjursen.

Han forklarer, at eleverne derfor hver uge har en hel dag, hvor trivsel er på skemaet. Bogstavligt talt:

– Hver onsdag er COPE-dag. COPE refererer til den metode, vi arbejder ud fra. Her har den enkelte elev nogle mål, han eller hun arbejder med. Dagene handler i bund og grund om social træning
og personlig udvikling, så man kommer i trivsel i sit liv og mestrer det bedst muligt, siger Peter Sjursen.

På COPE-dagene har eleverne eksempelvis været i svømmehal, på museum og på missioner i Grene Sande – alt sammen for at give eleverne mulighed for at øve sig og arbejde med deres individuelle mål. På alle ture ud af huset arbejdes der med at skabe trygge og lærende relationer, der er basis for den daglige trivsel.

– Det mål, der gennemsyrer alle vores onsdage, er at styrke trivslen og trygheden i fællesskabet. Det giver glade og motiverede elever. For ingen trivsel, ingen læring. Alle skoler har intentioner om
at skabe god trivsel. Men det helt afgørende for at lykkedes er, at man har dagligt fokus på det. Blandt andet via konkrete mål og aktive ugentlige aktiviteter, lyder det fra skolelederen.