Hvordan bliver man en succesfuld iværksætter?


Hvordan bliver man en succesfuld iværksætter?

Der er 3 karakteristika, der næsten altid bliver fremhævet, når man spørger, hvilke personlige karakteristika der gør en iværksætter succesfuld: Det er de generiske udtryk som passion, hårdt arbejde og faglig kompetence.

Herefter er det forskelligt fra ekspert til ekspert, hvad vedkommende ligger vægt på. Nogle nævner: Forstår at udnytte sine ressourcer, købmandskab, styr på økonomien, netværk, forstår at udnytte internettet, sælger, kreativ tænker, risikovillig, stædig/vedholdende etc.

Det er i den forbindelse Billund ErhvervsFremmes oplevelse, at et meget væsentligt succeskriterium er forberedelse. Den succesfulde iværksætter der forberede sig grundigt, vil kunne minimere antallet af fejl. Og at fejl kan være dyre, ved ikke bare iværksættere men alle erhvervsdrivende.

Der findes i dag et væld af muligheder for at få hjælp, og dermed gode muligheder for at minimere antallet af fejl. Både i forbindelse med opstarten som selvstændig, men også for eksisterende virksomheder. De personer, der går og tumler med en ide, kan f.eks. deltage i et af de informationsmøder for iværksættere, og dermed blive bedre klædt på til at være selvstændig.

Billund ErhvervsFremme samarbejdet med 7 andre erhvervskontorer, hvorfor der 28 gange i løbet af 2015 holdes informationsmøder for iværksættere. Det næste møde er Billund er den 16. februar kl. 19 i Billund Centeret. Her vil Billund ErhvervsFremme, Campus Vejle og DANA – de selvstændiges komme med indlæg. Efterfølgende vil det være muligt at booke en tid til individuel sparring og vejledning. Læs mere om informationsmødet her

Iværksættere i Billund kommune har den største overlevelsesgrad

Tidligere tal viser, at vi har forholdsvis få iværksættere sammenlignet med andre kommuner i Region Syddanmark og hele landet. I Billund er etableringsraten 6,4%, hvor den er hhv. 7,1% i Region Syddanmark og 8,1% i hele landet.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at iværksætterne i Billund kommune også har den højeste overlevelsesandel i Region Syddanmark.

Det første vil vi gerne have lavet om på lyder det fra Susanne Qvist, fra Billund Erhvervsfremme