I Stenderup bliver børn klogere ude i byen

For første gang vil også dagtilbuddene være med, når der i morgen, onsdag, er åben skole- og dagtilbudsmesse på Rådhuset i Grindsted. Her mødes alle der ønsker at samarbejde om børn og unges læring, kreativitet og trivsel – og selvom netop det åbne dagtilbud er en naturlig del af hverdagen hos Stenderup Børnehave, er institutionen alligevel med til messe:

I Stenderup Børnehave har de taget udgangspunkt i det samfund de er en del af, da de begyndte at kigge på, hvordan de skulle åbne dagtilbuddet ud mod omverdenen.

– Vi er et landbrugsområde, og vi ved fra dagligdagen at vores børn ved noget om og interesserer sig for både dyr og maskiner, og samtidig har vi et forældrepar med et fritidslandbrug, som gerne ville have besøg af os,  fortæller Annette Catsburg og Berit Holm Pedersen fra Stenderup Børnehave.

Børnene har deltaget i samarbejdet med landbruget som også indbefattede et meget spændende besøg hos Stenderups store virksomhed, maskinleverandøren HCP Danmark, hvor børnene fik lov at bestige og sidde i nogle af de nye flotte traktorer med mere.

Hos det åbne landbrug koncentrerede børnehaven sig om tre slags dyr, køer, heste og høns, og udover at børnene har fået mere viden om netop de tre dyr, så har der også været en del sprogundervisning indover.

– Hedder det en eller et ko, og så videre? Vi har oplevet at børnene virkelig har delt deres viden med hinanden og vi har brugt det som forberedelse til Åbent Landbrug, hvor børnene så kunne tage familien med og bruge deres viden til at fortælle,  siger de to pædagoger.

Udover samarbejdet omkring dyr og maskiner har børnehaven i Stenderup Børnehave også et samarbejde med Plejecentret i byen som besøges to gange årligt til fastelavn og jul. Det er de ældste børn, der er med og det er noget de ser frem til og glæder sig til.

– De snakker om det hver gang vi går forbi plejecentret og det er et samarbejde som også de ældre er glade for,  fortæller Annette Catsburg, der har gennemført besøgene i flere år.