Ib K: Billund har et luksusproblem

Mens mange borgmestre rundt om i landet sidder og vrider hænderne i bekymring for de kommende budgetforhandlinger, der byder på ret så store besparelser, så er situationen anderledes lettet for Billunds borgmester Ib Kristensen (V).

– Helt overordnet er det et rigtig godt budget. Man kan måske gå så langt som til at sige, det er et fantastisk godt budget, vi nu skal i gang med at forhandle politisk. Et budget, hvor vi kan undgå serviceforringelser for borgerne rundt om i kommunen og et budget, hvor vi fortsat kan holde et højt aktivitetsniveau, sagde Ib Kristensen i sin budgettale i aftes.

Det er dog ikke lutter lyserøde skyer for kommunens førstemand:

– Vores største problem er at forklare borgerne, hvorfor vi ikke bare kan ansætte flere lærere, pædagoger og mere personale indenfor ældreområdet, når vi nu har en god økonomi. Det er svært at forklare, at vi under den nuværende og den tidligere regering er pålagt så stramme budgetrammer, hvor der endda er vedtaget en lov med muligheder for sanktioner, hvis vi overskrider den udstukne serviceramme, siger Ib Kristensen.

Alligevel bør Billund Kommune være taknemmelig og stolte over situationen, mener borgmesteren:

– Taknemmeligheden skal selvfølgelig rettes mod de ekstraordinære skatteindtægter, men også mod os selv. Det nuværende, men også de tidligere byråd, har ført en ansvarlig økonomisk politik med langsigtede investeringsplaner. Ansvarligheden får vi brug for igen i år. For selv om det som sagt er et rigtig godt budget, vi skal i gang med at forhandle om, så er der også alvorlige faresignaler både i forhold til budget 2016, men især i forhold til overslagsårene. Vi har fået meddelelse om, at vi i 2017 og 18 skal spare 1 % på vores serviceudgifter hvert år, hvilket svarer til ca. 20 – 25 millioner for vores vedkommende. Uanset regeringsfarve har jeg på fornemmelsen, at det også fortsætter i årene derefter, siger Ib Kristensen.

Han fastslår at Billund Kommune har et luksusproblem:

– Vores indtægter er større end det, aftalen med regeringen siger, vi må bruge, siger Ib Kristensen.

Han og resten af byrådet har 2. behandling af budgettet den 8. oktober.