Ingen Realdania-kroner til Grindsted

Arkivfoto


Grindsted får ikke del i Realdanias midler til at styrke midtbyen. Billund kommune er således ikke med blandt de kommuner, som Realdania har udvalgt til at få del i de 73 mio, der var afsat i projektet Hovedbyer på forkant.

– Det er jeg da lidt træt af, lyder den umiddelbare kommentar fra borgmester Ib Kristensen (V), der dog er fortrøstningsfuld, selvom ansøgningen ikke endte med en pose penge – men endnu mere vigtigt for Billund kommune: den ekspertviden som Realdania kan stille med i projektforløbet:

– Vi gik først og fremmest efter viden, så nu må vi ud og finde den viden et andet sted. Nu skal vi lige have byrådets accept til at vi gør dét, og så skal vi have de aktører, der tidligere har været med indover, samlet igen til det videre arbejde, siger Ib Kristensen.

Realdania har meddelt, at Billund kommune er velkommen til at søge igen til efterårets runde:

– Så det vil vi naturligvis få et eller anden strikket sammen til, lyder det fra borgmesteren.

Byrådet i Billund har afsat 10 mio. kroner til arbejdet med Fremtidens Handelsby i Grindsted. Derefter er det Billunds tur til at få en hjælpende kommunal hånd i handelslivet.