K: Kig mod Esbjerg og Varde for beredskabssamarbejde

Billund Kommune bør kigge mod sydvest i stedet for Trekantområdet, når det gælder samarbejdet på brandberedskabsområdet. Det mener de konservative i Billund byråd, der således havde taget et ændringsforslag med til seneste byrådsmøde.

– Vi bør undersøge hvilke andre muligheder, der er. Og der er Sydvestjysk Beredskab et mindst lige så godt bud, som TrekantBrand. Med den proces, som vi så med den første dimensioneringsplan, kan jeg være meget nervøs for at en ny dimensioneringsplan efter kommunalvalget næste år, kommer til at ligne den første. Vi vil se en fuldstændig uansvarlig nedskæring af beredskabet i Billund Kommune, forudser gruppeformand Allan Munk Nielsen (K).

Hans parti har fra starten været imod besparelserne i både det nationale og det lokale beredskab, og var således ikke en del af det forlig, der endte med besparelserne – som nu også er trukket tilbage på det nationale beredskab.

– Hvorfor skal vi så i TrekantBrand opfylde den aftale til punkt og prikke? Andre beredskaber, bl.a. Sydvestjysk Beredskab, har gennemført sammenlægninger til større enheder, uden besparelser på beredskabet. Så bør vi også kunne gøre det her i Billund Kommune, mener Allan Munk Nielsen.

Derfor ønsker de konservative i Billund byråd at få undersøgt, om der er andre muligheder for beredskabssamarbejde end med TrekantBrand – og samtidig sikre en bevarelse af det nuværende beredskabsniveau:

– Det skylder vi borgerne i vores kommune. Vi mener det er et vigtigt signal at sende, at vi ikke vil acceptere en uansvarlig nedskæring af beredskabet i vores kommune, netop for at sikre en ordentlig service og tryghed for vores borgere og virksomheder, siger Allan Munk Nielsen.