Kæmpe Vindmøller på Randbøl Hede – Læserbrev af Kim Gosvig Hansen

Kæmpe Vindmøller på Randbøl Hede.

Vejle kommune er igang med splitte et naturområde i stor stil man sætter beboere overfor store sundhedsrisici og med store ejendomsværditab til følge.

Møllerne frembringer støj som vil ramme mange borgere og ødelægger naturværdier i området. Hvis man generes af en støj som er langvarig, så betyder det noget. Støjen bliver irriterende – kan give stress og det påvirker helbredet i den grad negativt.

En gældende kommuneplan står til vanvittige ændringer for et område i Randbøl Hede hvor både Vejle og Billund kommuner tidligere har udlagt et område som stille område, netop for at beskytte miljøet og give os borgere et fantastisk åndehul.

14 vindmøller af 150 meters højde spolerer både freden og de visuelle indtryk, netop i et natur stilleområde.
Hvorfor kan politikerne ikke se værdien af dette stille område og værne om de værdier som dette område har.
Økonomien i at opstille disse 150 meter høje vindmøller er absolut kun i opstillerens gunst. Netop de tåbelige gunstige tilskudsregler, som vi skatteborgere betaler i PSO afgifter på el markedet financierer disse kæmpe møller som opstilles i et område med ringe vindforhold i forhold til den produktions kapacitet disse møller har.
Jo større mølle jo større tilskud uanset hvor meget strøm møllen reelt producerer.
Derfor er denne plan både til skade for samfundsøkonomien og de naturværdier Randbølhede har endnu.

I en rapport fra Københavns Universitet viser undesøgelsen at huspriserne reduceres med 7-15%, mest for dem som rammes både af støj og har udsigt til møllerne.
Det gør jo ikke livet lettere for borgerne i området og det vil blive meget vanskeligt at tiltrække nye borgere i den del af Vejle kommune.

Jeg håber der er fornuftige politikere i Vejle som vil lytte og se på de beslutninger som der er truffet bla. i Billund kommune hvor man sagde nej til vindmøller i Østbyen i Grindsted og i Vejen kommune, hvor man også har sagt nej til disse kæmpe møller.

Venlig hilsen

Kim Gosvig Hansen
Byrådsmedlem Konservative
kgo@billund.dk