Kravene skærpes også for sortering af erhvervsaffald

Inden jul fik alle borgere i Billund Kommune et brev i e-boks om, at de snart skal sortere deres affald i 10 typer. Det er dog ikke kun private, der skal sortere mere. Alle virksomheder fik også et lignende brev med en påmindelse om, at en skærpet lovgivning er trådt i kraft for dem fra 31. december 2022.

Der har i flere år været krav om, at virksomheder skulle sortere affald. Nu er kravene skærpet, så de skal sortere såkaldt husholdningslignende affald efter de samme kriterier som private. Husholdningslignende affald er for eksempel affald fra tekøkkener, kantiner og printerrum. Tidligere har virksomhederne primært haft fokus på de store mængder produktionsaffald.

Det er virksomhedens ansvar at sortere affaldet. Til gengæld kan man som virksomhed få vejledning af kommunen, som gerne kommer på besøg for at fortælle om lovgivningen og give gode råd til at sortere.

– Vi forstår, det kan være svært at komme i gang. Derfor tager vi meget gerne ud for at hjælpe med at se på virksomhedens behov og muligheder uanset om det gælder de store eller små mængder affald, siger leder af Erhverv og Affald i Billund Kommune Karl Grundahl.

Billund Kommune har allerede været på besøg hos virksomheder, og har aftaler om besøg hos flere. Derudover er man også i gang med at hjælpe skoler og andre kommunale institutioner til at sortere i de samme 10 typer affald som private.

Tidligere måtte kommuner ikke tilbyde at samle genanvendeligt affald ind for virksomheder. Det er dog blevet en mulighed som del af den nye lovgivning. Billund Kommune har valgt, at man gerne vil tilbyde virksomhederne at få samlet affald ind på samme måde som private husholdninger.

Billund Kommune kan først tilbyde at samle affald ind for virksomheder fra marts. Det er her, private husholdninger begynder at få tømt affald i de 10 typer.

– Vi vurderer, at virksomheder som venter på at komme på vores ordning, ikke skal haste ud og vælge en midlertidig løsning indtil marts. Hvis små og mellemstore virksomheder vælger vores ordning, vil de på en nem måde komme til at sortere de 10 typer affald og derfor leve op til lovgivningen. Hvis man har større mængder affald, kan det være en god idé at undersøge flere muligheder hos andre vognmænd, siger Karl Grundahl.

Det er et krav, at man som virksomhed sorterer alt sit affald. Det er dog op til den enkelte virksomhed, hvordan man vælger at gøre det. Derfor kan man også vælge at få hentet sit affald af en godkendt vognmand.