Læserbrev: Ændret startprocedure i Billund Lufthavn


Kommentar til høring angående eventuelt ændrede startprocedure i Billund Lufthavn.

Ikke al støj kan kategoriseres efter Hz eller DB. Eller gennemsnit af støjsekvenser over døgnet.

Hvis fly, det være store eller små jetfly. Store eller små turboprop. Store eller små propelfly. Skal have lov til at starte mere vestlig end tilfældet er i dag, vil det tilføre en stor del af Billund by støjgener, som på et tidligere tidspunkt blev lovet bortelimineret, ved et 30 grader nordlig drej ved flyets passering af 800 fod højde. Denne højde (800 fod) vil selvfølgelig komme tættere på Billund by, ved en startposition tættere på byen. Der vil eventuelt blive restaktioner på byggeri i området på grund af ændret støjsone. Man vil måske også kunne forvente økonomisk erstatning fra nuværende boligejere.

Nogle jetfly af medium klassen støjer mere end andre større fly. Det er ikke altid det mindste fly der støjer mindst, eller det største der støjer mest. Flystøj skal så vidt muligt holdes inden for lufthavnens område. Dette gøres bedst ved at lade vestgående starter, starte så lang mød øst som muligt, og selvfølgelig lade østgående starter, starte så langt mod vest på som muligt.

Alternativet kunne selvfølgelig være, at der udstedes start og landingsforbud mellem 22:00 og 06:00. Hvilket jeg ikke ser som nogen god løsning.

”Alle starter skal foregå fra baneenden, og ”efter start proceduren” skal overholdes”.

Hugo Sørensen
Bogfinkevej 23, Billund

Faktaboks

Billund Lufthavn ønsker mulighed for at ændre startpositionen for jetfly op til og med mediumklassen, så disse fly ikke behøver at starte fra den østlige baneende, som det kræves i dag. Og der er i den forbindelse udsendt debatoplæg til høring omkring dette. Læs mere her