Høring – Debatoplæg om ændret startprocedure i Billund Lufthavn

PR-foto Billund Lufthavn


Billund Kommune – Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med ændret startprocedure i Billund Lufthavn

Billund Lufthavn ønsker mulighed for at ændre startpositionen for jetfly op til og med mediumklassen, så disse fly ikke behøver at starte fra den østlige baneende, som det kræves i dag.

Dette forventes at medføre ændringer i kommuneplanens udpegning af støjkonsekvensområdet for lufthavnen og at få betydning for delområder i kommuneplanen, som ligger i lufthavnens støjmæssige influensområde. Der vil blive udarbejdet en støjanalyse for de ændrede startprocedurer, som vil kunne give et detaljeret billede af de støjmæssige konsekvenser.

Inden det mere planlægningsmæssige arbejde går i gang, skal der – i henhold til Planloven – gennemføres en forudgående høring.

I perioden fra den 17. juni til den 16. august 2015 kan du indsende ideer, forslag og kommentarer til Kommuneplan@Billund.dk eller til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Henvendelser bedes mærket med “Ændret startprocedure i Billund Lufthavn”.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Kirsten Schaldemose på tlf. 79 72 72 50 eller specialkonsulent Nils Nordholm på tlf. 79 72 70 95.