Læserbrev: Budgettet vedtaget, men hvad så nu?


Et flot budget for 2017 er netop behandlet og godkendt af byrådet her i oktober måned. Burde nok bruge ordet “kommunalbestyrelsen”, da det lyder mere favnende.

Jeg har samtidig nogle personlige mærkesager jeg godt vil bringe med ind i 2017. Lad mig nævne et par stykker:

Gadebelysning: jeg mener simpelthen vi skal sætte turbo på meget bedre belysning – ikke mindst i Børnenes Hovedstad og Danmarks turistmekka nummer et udenfor København. Når man kommer fra Vejle-siden sent om aftenen/natten, igennem rundkørslen ved travbanen – er alt sort på vejen videre mod centrum. Tiden må simpelthen være moden til fuld belysning på de hovedveje som fører mod centrum, samt langs Nordmarksvej. Håber at vi i byrådet kan finde fælles fodslag for dette?

“Klovne” fylder meget i medierne i disse dage, også noget vi taler om med børnene derhjemme. Kunne vi samtidig give lidt tryghed til dem, ved bedre belysning af diverse stier fra skole/hal/centrum mod de større boligområder – så meget gerne.

I økonomiudvalget har vi her i oktober måned haft dialogmøder med de forskellige lokalråd i kommunen – meget, meget spændende – og hatten af for de mange engagerede mennesker i vores landsbyer, som virkeligt vil det bedste for deres by og kommunen generelt.

Et gennemgående tema som jeg noterede mig, var ønsket om nye/flere grunde til salg – til potentielle nye borgere.

Personligt tror jeg vi skal tænke en ny nedrivningspulje ind. Nedrivning og byfornyelse, kan sagtens gå hånd i hånd, og gennem nedrivning skabe plads til fornyelse centralt i vores landsbyer. Dette bør være en ren win/win situation for alle involverede parter.

 

Med venlig hilsen

Ulrich Kristensen, byrådsmedlem for Venstre, Billund