Læserbrev: Centralisering af tandplejen er en dårlig ide

Kris Jensen Skriver og Simon Nicolajsen Jørgensen er socialdemokratiske byrådsmedlemmer i Billund Kommune.


Et budget er en samlet pakke, hvor der altid vil være både godt og skidt. Vi havde således gerne set, at budget 2016 ligeledes havde indeholdt en hal ved Vestre Skole og en sløjfebus, men det blev ikke denne gang, at det skulle med. Vi kæmper imidlertid videre.

Vi er dog rigtigt glade for, at tandplejen forbliver decentral. D. 21. september gav byrådsmedlem Ulrich Kristensen (V) på sin facebookprofil udtryk for en ærgrelse over, at man ikke har centraliseret tandplejen i Billund Kommune. Som sagt, så deler vi ikke denne ærgrelse.

Forvaltningen havde ellers foreslået en centralisering med en central klinik i Grindsted, men heldigvis blev dette pillet ud. Vi Socialdemokrater køber ikke argumentet om, at det vil højne tandsundheden at nedlægge klinikker i lokalsamfundet og samle dem i Grindsted. Vi har svært ved at se, at tandsundheden forbedres ved at besværliggøre adgangen til undersøgelser og vi ved godt, hvilke familier der vil tabe i det spil.

En væsentlig pointe er også, at en af grundene til den dårlige tandsundhed er en lav indhold af flour i drikkevandet. Det kan vi ikke ændre på. Vi synes det er forkert at forældre fra alle andre byer end Grindsted vil skulle tage en fridag, fordi deres barn skulle ti minutter i tandlægestolen.

Her vægter hensynet til børn og forældrene højere for os. Derfor er det rigtig positivt, at undersøgelsesklinikerne fortsat ligger spredt ud over kommunen.

 

Med venlig hilsen

Kris Jensen Skriver og Simon Nicolajsen Jørgensen, byrådsmedlemmer for Socialdemokraterne