Læserbrev: Danmark nu og i fremtiden

I 2015 søgte flere end 21.000 asyl i Danmark. Af dem var kun 8600 fra Syrien.

Og selvom vores politikere historisk set aldrig har været mere enige end de er nu og stort set alle anerkender problemet, så er det alligevel som om de famler i blinde, blander begreberne sammen og bekymrer sig mere om Danmarks omdømme ude i verden, end de bekymrer sig for Danmarks fremtid.

Er det feks flygtninge eller migranter vi har med at gøre? To vidt forskellige ord der hele tiden og igen blandes sammen, så enhver mulighed for at forstå hvad det er vi diskutere, forplumres?

Er det EU der skal diktere hvorvidt det er i orden eller ej, at Danmark i disse tider, forventer at vores ”gæster” – har de mulighed for det, selv bidrager til deres ophold her?

Skal disse ”gæster” integreres, et ord der runger mere og mere hult, set i lyset af at vi aldrig har kunnet blive enige om at definere hvad det betyder og heller ikke synes at være lykkes med hvad end det er, selvom der er blevet postet milliarder i foretagenet gennem årene?

Det vi oplever i disse tider minder for mig at se, mere om en folkevandring, end en reel flygtningekrise. EU`s ydre grænser er brudt sammen og enhver der gerne vil søge lykken i Europa kan gøre det. De reelle flygtninge der oprindeligt trådte ind over EU`s grænse for at få beskyttelse fra krig og rædsel, blev det øjeblik de valgte at rejse op gennem Europa efter bedre vilkår, migranter.

Da 35 millioner danskere og Europæere i sin tid immigrerede til USA, var det også et bedre og rigere liv der trak. Man kan ikke for sige nogen i at søge dette, men dengang som i dag, må den slags finansieres af én selv, det er kun ret og rimeligt.

Mange politikere er bekymrede for det antal af migranter der kommer lige nu, bekymrede for at vi ikke kan integrere så stort et antal hurtigt nok. Har vi været i stand til at integrere tidligere da? Havde vi ikke allerede længe før denne bølge, enorme problemer med at formidle hvad integration er?

Jeg vil gerne hjælp mennesker i nød, men al erfaring viser, at hjælper vi her i landet, undergraver vi vores eget samfund og det vil jeg ikke stiltiende acceptere. Jeg går ind for et fuldstændigt asylstop, da grundlaget for at søge i Danmark, ikke eksistere når man har valgt at komme her til som migrant. Jeg går ind for oprettelsen af flere modtage centre for flygtninge i deres nærområder og går ind for at bedre forholdene i de allerede eksisterende lejre. Vi skal ikke for at gøre EU tilpas eller for at undgå at nogle ser skævt til os, sætte Danmarks fremtid over styr.

Læserbrev af Eva Bach Thambipillai, Næstformand i DF Billund.