Læserbrev: Det koster at bo i en hovedstad

Privatfoto


Visionen om Børnenes Hovedstad er intet mindre end fantastisk! Et fælles ønske om at udvikle Billund til et helt særligt sted for børn med fokus på leg, læring og kreativitet. Til glæde og gavn for alle borgere i Billund Kommune og børn i hele verden.

Men med en normering, der har været faldende siden 2010 – og med det samme vigtige ansvar for børns udvikling, socialt, mentalt, sprogligt og motorisk – er det en vision, der for nuværende er vanskelig at udleve i den kommunale virkelighed.

Et godt pædagogisk stykke arbejde kræver normeringer, der muliggør at viden, kompetencer og en ro, som der ikke er nok af i institutionerne i dag, kommer i spil. Skal der skabes kvalitet, skal der også skabes rum til at bruge sin faglighed, hvor der er blik for relationer til børn samt forældre, fremfor for overlevelse og drift.

Det der foregår nu i Billund kommunes dagtilbud, levner ikke meget plads til at børnene trives, udvikles og lære noget – børn udvikler sig i samspil med voksne – overlades de til sig selv, får børnene problemer med at indgå i lege med andre og med udvikling af sproget. Det er et problem, når man starter i skole!

I Radikale Venstre ved vi godt, at Rom ikke blev bygget på én dag.  Men vi vil arbejde for, at vi med små skridt nærmer os visionen, og udvikler de bedst mulige kommunale rammer for børn, viser tillid til de ansattes faglighed – og styrker skabelsen af et godt sted for børnefamilier at slå sig ned. En vision bliver ikke omsat til praksis af sig selv – vi skal som politikere muliggøre at pædagogerne arbejder med det de er bedst til – kvaliteten ryger, når vi kunstigt vil holde priserne på dagtilbud nede. Lad os i stedet, med den viden, sammen udfordrer visionen ved at drøfte egenbetalingen og servicerammen.

Som sagt, så koster det at bo i en hovedstad.

På vegne af Radikale Venstre – Daisy Nykjær-Andersen

Kandidat for Radikale Venstre