LÆSERBREV: Det virker som om ingen tør tage en beslutning.


Nu har trafiksikkerheds analytikeren og lokalbetjenten igen, igen gennemgået trafikken omkring P- pladserne og tunnelen ved Super Brugsen.

Ønsket for området er selvfølgelig at ingen kommer til skade, og alle overholder færdselsreglerne!!!!! Men det er sikkert for meget at forlange.

Vareaflæsning til Super Brugsen og TULIP Time Out, der skal krydse den gående trafik. Cyklister der kører i fodgænger overgange, 2 på én cykel og svinger uden at række hånden ud. Billister der ikke kan finde den rette vej ud fra de nye p- pladser.

Den først udfærdigede Trafiksikkeranalyse konkluderer, at bløde trafikanters mest sikre måde at krydse en vej, er gennem en tunnel.

Et er at føle sig sikker, et andet er også at være sikker.

Skal man sikre sig mest muligt, skal der stationeres pædagoger, lærere og politibetjente i området. Alligevel kan man ikke sikre sig 100%.

Det virker som om ingen tør tage en beslutning. Hvis der en dag sker en ulykke, vil alle sige: ”Hvad sagde jeg”.

Næste gang der sker en ulykke i en rundkørsel, vil jeg selv sige: ”Hvad sagde jeg”. Til gengæld kan jeg selvfølgelig ikke påtage mig skylden, for alt hvad der sker på Gammel Bro, mellem Super Brugsen og TULIP Time out.

Hvorfor lukke den mest sikre passage af Grindstedvej, på grund af nogle småjusteringer for enden af tunnelen?

Er det ikke muligt at få lavet de sidste justeringer? Eventuelt ved også at inddrage de lokale forretningsdrivende?

Eller er det for sent?

Hugo Sørensen