ØV… lige inden weekend-fløjt og Bededagsferie

Støbearbejderne på LEGO House har fortjent en god og lang Bededagsferie.

Torsdag eftermiddag blev der leveret da 10 m3 beton, der er hældt i en forskalling der vender over mod Den Jyske Sparekasse. Kort efter leveringen, skrider forskallingen i bunden og alle 10 m3 løber ud på dækket, i kælderen og i graven mellem ydermur og spunsvæg.
Den lokale kloakmester TH. Kjær blev hurtigt tilkaldt, for at hjælpe med tømning af kælderen for det flydende beton, med efterfølgende højtryksspuling af området, så betonen ikke kunne nå at tørre ind, og skabe yderligere forsinkelser for LEGO House byggeriet.

Trillebøre og store containere blev hejst ind, og blev fyldt ved håndkraft, mens TH. Kjær med slamsuger tog det værste. Slamsugeren var hurtigt fra stedet igen, for at blive tømt og rengjort inden betonen størknede. Noget beton fik lov til at blive i udgravningen og andet blev tippet af på jorden udenfor.

På mandag bliver det nødvendigt at tage forskallingen ned, for at rense siderne og kontrollere for eventuelle skader.

Klokken 17 var første del af oprydningen færdig, men der venter mange timers arbejde med den videre oprydning, rengøring og udbedring af skaden. Før der igen kan bestilles 10 m3 beton.

Foto: Hugo Sørensen