Læserbrev: Digital dannelse på skoleskemaet

Steffen Stustad, Byrådskandidat for Venstre


Vi har alle over de seneste par år hørt om en stigende tendens, hvor ubehagelige kommentarer fylder mere og mere på de sociale medier. Der har været mange historier om bl.a. handicappede, børn og unge, der er blevet udstillet og mobbet på groveste vis. Det er en fuldstændig uacceptabel adfærd, og det vil jeg gerne forsøge at gøre noget ved, og jeg synes derfor, at digital dannelse i højere grad skal på skoleskemaet.

Jeg er lærerstuderende, og det har mange gange løbet af min uddannelse været til diskussion, hvad digital dannelse er for en størrelse, og hvilke kundskaber det vil være værd at udruste eleverne med.

Nogle vil mene, at det er noget eleverne skal have med sig hjemmefra. Det mener jeg sådan set også, men vi står bare i en situation, hvor teknologien buldrer derudad og hvor det langt fra er alle forældre der har kendskab eller overskud til at sætte sig ind i de efterhånden mange forskellige platforme der eksisterer, og ikke mindst hvordan deres børn kommunikere på dem.

Jeg tror faktisk på at et øget fokus på bl.a. filosofi og etik i undervisningen, vil bidrage positivt og effektivt til elevernes digitale dannelse og give dem indsigt i, at deres og andres til tider hovedløse handlinger på de sociale medier, kan have alvorlige konsekvenser for den person der sidder på den anden side af skærmen. Kort sagt, vi skal have udstyret eleverne med den rette viden og de rigtige værktøjer til at skabe et godt internetliv – for alle.

Jeg ser gerne Billund kommune ligge i front på dette område, på en sådan måde, at det er os der tjener som inspiration for andre. Det skal vi gøre ved at inddrage lærerne og pædagogerne i udarbejdelsen heraf, for at få et realistisk bud på hvordan det i højere grad kan implementeres i undervisningen. Selv taler jeg ikke om en temauge, eller et kort tværfagligt forløb, men om en vedvarende indsats fra første skoledage til eleven får stukket eksamensbeviset i hånden.

Steffen Stustad
Byrådskandidat for Venstre