Læserbrev: En forringelse af normeringerne


Når jeg snakker med ansatte i vores daginstitutioner fortæller de enstemmigt, at de er pressede grundet de lave normeringer i Billund Kommune. Dette understøttes af tallene, der ganske rigtigt viser, at Billund Kommune har en lav normering. Derfor er det meget uheldigt, at en ny ressourcetildelingsmodel til daginstitutionerne blev godkendt på tirsdagens børne/kultur udvalgs møde.

Jeg stemte således imod denne model. Modellen betyder nemlig, at forældrene fremover kan vælge mellem fem forskellige pasningsmoduler og at åbningstiden bliver udvidet. Det betyder, at man eksempelvis vil opleve, at der er et barn den sidste halve time. Det skal der være en pædagog til. Det vil betyde, at institutionerne har færre medarbejdere midt på dagen, da deres ressourcer så at sige bliver strakt mere ud end i dag.

Der har været kørt et forsøg med udvidet åbningstid i nogle institutioner, for at se om behovet er der. Det er det ikke. Forsøgsordningen blev således anvendt i meget ringe grad. Alligevel vælger et flertal i udvalget at stemme for en ny ressourcetildelingsmodel. Man anser det således for vigtigere at tilgodese et meget, meget lille antal forældre frem for at se på normeringen. I sidste ende så handler det om børnenes behov. Det er i hvert fald ikke blevet tilgodeset i denne model. Modellen skal nu behandles i byrådet og jeg håber på et andet udfald således, at normeringen ikke bliver forringet i daginstitutionerne.

 

Med venlig hilsen

Kris Jensen Skriver, byrådsmedlem, medlem af  Børne/Kultur udvalget for Socialdemokraterne