Læserbrev: En stor tak

Jeyarajah Rasiah (S) og Kristian Nørgård Nielsen (V) er begge medlemmer af Billund Byråd. Foto: billund.dk / Jeppe Donslund


Mandag d. 4/4 fik vi den glædelige nyhed om, at vores skadeklinik består, hvilket er en vigtig beslutning for den fremtidige tryghed i vores lokalområde.
Vi vil gerne sige en stor tak til alle borgere, som har hjulpet beslutningen på vej.
Der skal også lyde en stor tak til alle, som har stået til rådighed, som underskriftsindsamlingssted.
Skadeklinikken er til stor gavn og tryghed for både borgere, virksomheder og turister. Tak til personalet på skadeklinikken, for at gøre en stor indsats og for at have været behjælpelige hele vejen igennem.
Der skal naturligvis også lyde en stor tak til regionsrådspolitikerne, for at prioritere netop vores skadeklinik. Denne prioritering håber vi, varer ved!
Der har hele vejen igennem været en fantastisk opbakning til både facebooksiden og underskriftindsamlingen, som vi sammen fik samlet mange underskrifter ind til. Der skal kæmpes for det lokale – det gør vi bedst sammen.
Tak til alle, som har hjulpet denne vigtige beslutning på vej!
Mvh

Jeyarajah Rasiah (A)
Kristian Nørgaard (V)
byrådsmedlemmer i Billund