Læserbrev: Et godt budget med konservative aftryk

Så er budget 2018 i hus for Billund Kommune.

Overskriften for Budgettet er “Mere velfærd og mindre skat” Og det var lige præcis den holdning vi gik ind til budget forhandlingerne med. Vi ønskede at udfordre service rammen samtidig med at der skulle være plads til skattelettelser, fordi vi har en god økonomi i Billund Kommune. Det skal komme borgerne til gode!
Det lykkedes – vi fik Mere velfærd og mindre skat!

I budgettet for 2018 er Billund Kommunes Service udgifter historisk høje! Det betyder at vi har et solidt grundlag, for at levere et højt serviceniveau på de store velfærdsområder.
Og så blev vi sammen med de andre partier enige om at lette skatten med 0,7%, så den i 2018 er 24%, og samtidig sænker vi grundskylden med 2 promille til 18,48.
Et af vores hovedkrav var flere ressourcer til ældreområdet, fordi området er meget presset. Derfor er der blevet afsat yderligere 8,5 mill. kr. samtidig med at vi har eftergivet den opsparede gæld på ældreområdet. På området for sociale tilbud har der været store udfordringer med at holde den økonomiske ramme pga. et øget antal borgere med behov for særlig støtte. Derfor er der her afsat 5 mill. kr., så rammen kan udvides. Også her besluttede vi at slette den opsparede gæld, så området hurtigt kan komme på fode igen.

En veterankoordinatorfunktion oprettes også for at sætte handling bag vores Veteranpolitik. Denne findes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.
Et godt budget, med markante konservative aftryk!

Med venlig hilsen
Allan Munk Nielsen, Sdr. Omme, byrådsmedlem og Borgmesterkandidat, Det Konservative Folkeparti