Læserbrev: Idræt og bevægelse for børn


Børne- og ungeidrætten har en stor betydning for mig. Den har dannet basis for oplevelser og fællesskaber hele mit liv. I dag nyder mine egne børn og deres venner godt af deres fælles idrætsliv.

Desværre viser tal fra idrætsorganisationerne, at børn og unge forlader idrætsforeningerne i 12-13 års alderen. Det er en udvikling, der bekræftes af de input jeg modtager fra idrætslivet og det idrætsfaglige miljø med kendskab til vores lokale forhold. Det er en udvikling vi skal have vendt.

Hvorfor er det vigtigt?

  • Først og fremmest er idræt og bevægelse sundt for alle børn. En aktiv barndom har en positiv betydning for sundheden resten af livet.
  • Dernæst udgør idrætsforeningerne en stærk ramme om fællesskaber som udvikler og danner vores børn og unge.
  • Frafaldet blandt unge forstærker udfordringerne med at skaffe frivillige på både kort og lang sigt. Når børnene stopper i idrætsforeningerne, falder forældrenes engagement bort. På længere sigt mister foreningslivet også rekrutteringsgrundlaget, når de nuværende generationer af frivillige skal erstattes.
  • I omegnsbyerne er fastholdelsen af unge i idrætslivet en væsentlig faktor ift. at bevare lokalsamfundets sammenhængskraft. Det er vigtigt for både børn og foreningslivet, at opbakningen til børneholdene er stærk lokalt.

Hvis vi skal fastholde børnene i idrætslivet, går inputtet fra foreningsfolk og idrætsfaglige eksperter på to indsatsområder. Vi skal styrke mulighederne for idrætssamarbejder mellem skole og foreningsliv og kvalitetsudvikle børneidrætten, så den i stigende grad foregår på børnenes præmisser. Og vi skal i gang.

Venlig hilsen

Mads Søbye Helbo, kandidat til KV21 for Venstre