Læserbrev: Idrætsfaciliteter ved Vestre skole

Eleverne og lærerne, har i det skoleår der nu er gået, oplevet at deres idrætstimer ikke altid har været lige succesfulde.
På Vestre skole, som er bygget i 60’erne, findes der 2 gymnastik sale med bade faciliteter der ikke er opdateret ifht. antallet af elever og de nye tiltag i skolereformen omkring motion og bevægelse.

Problematikkerne ved gymnastiksalene ved Vestre skole er:
– Lokalerne er for små
– Badeforholdene er ikke tilstrækkelige
– Passer ikke til antallet af elever på skolen
– Passer ikke til antallet af timer ifht. Skolereformen
– Det er ikke muligt at lave undervisning på tværs af årgange
– Ingen fleksibilitet da skolen ikke råder over egne lokaler

Eleverne skal i dag gå/cykle over i Magion for at have indendørs idræt. De problematikker dette medfører er bl.a.
– Det skal ske i frikvarteret, så kan de risikere at komme for sent.
– En del af børnene er bus børn, de skal gå.

Det sker i spisefrikvarteret så mange får ikke spist.
– Redskaberne skal fragtes frem og tilbage
– Aflyste timer ifht. andre arrangementer i Magion
– Trafiksikkerheden

Økonomien i dette projekt.
Da det er et anlægsprojekt har vi midler at bygge for, skolen har i dag en udgift på at leje sig ind i Magion, og resten til drift skal selvfølgelig findes inden for skolens budget, evt. må vi også kigge på det.
Vestre skole mangler generelt lokaler til samlinger / terminsprøver etc.

Så derfor glæder jeg mig til at vi i byrådet efter sommerferien, går i gang med budgetforhandlingerne.
På ønskelisten for netop skoleområdet er en idrætshal til Vestre skole. Det glæder mig at vi på det seneste møde i Børne og kulturudvalget blev enige om at fremrykke dette projekt til budget 2016.
Så jeg ser frem til budgetforhandlinger i september måned, hvor dette projekt står højt på min liste.

Med venlig hilsen
Lars Hansen
Medlem af Børne og kulturudvalget