Læserbrev: Nu kan skoledagen blive kortere


Torsdag og fredag deltog jeg sammen med resten af Børne- og Kulturudvalget i KL’s Børnetopmøde. Emnet i år var Dannelse og Uddannelse. Der var mange gode indlæg og inspiration til det politiske arbejde. Det var specielt spændende at høre de to nye ministre, Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) og Undervisningsminister Merete Riisager (LA). Begge ministre kom med nye tiltag fra regeringen.

I sin tale om dannelse talte Mai Mercado om vigtigheden af at kende vores fælles historie og traditioner. Dem skal vi kende, så vi kan engagere os i det 21. århundrede som medborger. Vi skal vide hvor vi kommer fra, og hvad der binder os sammen, så vi ved hvor vi skal hen. Samtidig løftede hun sløret for Regeringens udspil om pædagogiske læringsplaner, som er på vej. Dette udspil hænger godt sammen med KL’s udspil på dagtilbudsområdet. Her lægger man vægt på den tidlige indsats for børns læring.

Merete Riisager talte også om hvordan vi forbereder børn og unge på det 21. århundrede, og hvor vigtig de voksnes rolle er, når børn og unge skal lære om dannelse. Det er vigtigt at børn lærer om vores fælles historie, for ved at kende vores historie, kan man bedre forstå den verden, vi lever i.

I sin tale slog undervisningsministeren også fast, at hun vil arbejde for, at der er ro i folkeskolen, så lærerne kan koncentrere sig om deres kerneopgave – at levere den god undervisning. Dette vil hun sikre med et 3-årigt forsøg, som iværksættes til sommer. Formålet med forsøget er at dokumentere, om eleverne lærer mere, hvis skolerne for mere frie rammer og bedre muligheder, for at tilrettelægge undervisningen på alternative måder. Med forsøget får skolerne mere fleksible rammer for at forkorte skoledagen, end de har i dag.

Danske skolebørn fik med skolereformen næst flest skoletimer I OECD-landene. Samtidig har trivselsmålinger i skolerne vist at 8 ud af 10 skoleelever svarer, at de finder skoledagen ”lidt for lang” eller ”alt for lang”

Forsøget giver i første omgang 50 skoler mere frihed og mere fleksible rammer, for at forkorte skoledagen, og bruge ressourcerne på andre tiltag, som understøtter deres kerneopgave. Jeg synes det lyder som en rigtig god idé, og jeg glæder mig til at høre mere om, hvad forsøget indebærer. Skoledagen er alt for lang i dag, selvom den tidligere V-regering har åbnet op for at skolerne kunne forkorte skoledagen, ved at erstatte den understøttende undervisning med en 2 lærer ordning.

Jeg hilser derfor det nye forsøg velkommen, fordi jeg tror på det vil give skolerne bedre muligheder, for at fokusere på den gode undervisning, og dermed være med til at gøre alle elever så dygtige som muligt. Jeg håber nogle af skolerne i Billund Kommune vil være med i forsøget, og vi på sigt kan ændre folkeskolereformen til at forkorte skoledagen permanent.

Med venlig hilsen

Allan Munk Nielsen, Byrådsmedlem, Billund Kommune, Det Konservative Folkeparti